Home | Despre noi | Echipa | Contact | Newsletter | Login

Solutii tehnice si proiectare

Sisteme de monitorizare online a zgomotului in parcurile eoliene.
Activitatea de consultanta are ca obiect acordarea de servicii de specialitate pentru realizarea unei instalatii de monitorizare a zgomotului ambiental pentru parcurile eoliene in zona precizata de catre beneficiar. In cadrul consultantei se acorda urmatoarele servicii:
•    Proiectare si obtinerea de avize de specialitate
•    Procurare utilaje si material
•    Montajul si punerea in functiune a instalatiei pilot dar si a intregii retele de masura
Standarde si acte normative care se au vedere la proiectarea Sistemului integrat pentru masuratori de zgomot :

•    HG 321/2005, cu completari, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient
•    Ordin 678/1344/915/1397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot
•    STAS 10009-89 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot
•    STAS 6161/3-89 Determinarea nivelului de zgomot in localitatile urbane
•    SR ISO 1996/1,2,3:1995 Acustica. Caracterizarea si masurarea zgomotului din mediul inconjurator
•    SR ISO 9613/2:2006 Acustica. Atenuarea sunetului propagat in aer liber
•    SR ISO 8297-1999 Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica ale instalatiilor cu multe surse
•    SR EN ISOCEI 17025:2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari
Taguri: ,


Citeste si:

PROGNOZA METEO

Constanta

Home | Servicii de consultanta | Service si Mentenanta | Sonometrie | Prognoza meteo si de productie | Contact